De Hoofdzuster is onderdeel van Care for Women Neem contact op

Waarmee kan de Hoofdzuster u helpen?

Neem contact op

Privacy- en cookiebeleid

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelaars ,  een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Als uw behandelaars en BIG geregistreerd verpleegkundigen hebben wij een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen  voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • De financiële administratie en rapportage, zodat wij, De Hoofdzuster of mijn administrateur, een factuur kan opstellen, rapportages kan maken en een deugdelijke administratie kan voeren.
  • Dossier: NAW, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum en verslaglegging van de behandelingen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens worden, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

  • Uw naam, adres en woonplaats.
  • uw geboortedatum.
  • de datum van de behandeling.
  • een korte omschrijving van de behandeling.
  • de kosten van het consult.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.